Logo
Logo
Facebook
Forside
ALBANIA
DOLOMITTENE
ISTRIA (KROATIA)
LOFOTEN
MADEIRA
NEPAL
NORD-DALMATIA
PATAGONIA
SLOVENIA
SØR-AFRIKA
SØR-DALMATIA
SØR-SICILIA
ØST-SICILIA
YUNNAN

 Betingelser for Knuts Sykkelreiser

Kontakt med kundene
All korrespondanse mellom Knuts Sykkelreiser (heretter kalt KS) og kundene skjer pr epost. Det gjelder også utsendelse av giroer og flybilletter.

Bestilling og bekreftelse
Når du har bestilt plass på en reise, får du vanligvis bekreftelse på at bestillingen er mottatt i løpet av en uke. Ettersom KS er et enkeltpersonforetak, vil det kunne ta lenger før du får en slik bekreftelse. Hører du ikke noe, kan du ringe for å sjekke om bestillingen er mottatt.
 
Betaling
KS tar ikke imot betaling med kreditt- eller betalingskort.
 
Depositum må betales innen angitt frist. Dersom dette ikke skjer, kan KS gi plassen videre til andre som evt. står på venteliste. Påmeldingen er bindende når depositumet er betalt. Depositum innen Europa er kroner 2000, utenfor Europa kroner 3000. Depositum refunderes ikke ved en evt. avbestilling av reisen. 
 
Restbeløp for turen, inkludert flyavgift og eventuelle andre tillegg, forfaller til betaling 50 dager før avreise.
 
Hvis betaling for restbeløp ikke er mottatt innen fristen, står KS  fritt til å selge plassen til andre. Ved manglende betaling kan KS kreve dekning av faktiske kostnader, som utgifter i forbindelse med annulering av fly- eller hotellreservasjon.
 
Prisendring
Prisen på reisen er satt med utgangspunkt i en gitt valutakurs på produksjonstidspunktet. KS forbeholder seg retten til prisjusteringer dersom uventede valutaendringer medfører vesentlige påslag i prisen. Det samme gjelder ved eventuelle prisjusteringer som følge av høy oljepris eller andre forhold som KS ikke har kontroll over. Slike justeringer kan ikke skje nærmere enn 30 dager før avreise.
 
Avbestilling av reisen
Ved avbestilling frem til 21 dager før avreise beholder KS 50% av turprisen.
Ved avbestilling senere enn 21 dager før avreise beholder KS hele det innbetalte beløpet.
 
Tilleggsinformasjon: Flybilletter som er betalt av KS og som det ikke gis refusjon på av flyselskapet, må kunden dekke dersom reisen avbestilles mindre enn 60 dager før avreise.
 
Kansellering av reisen
KS kan kansellere reisen dersom antallet påmeldte er for lavt. Kansellering må skje senest 30 dager før avreise.
Dersom kunden ikke ønsker å bruke det innbetalte beløp på en annen reise i KS''s regi, skal dette refunderes til kunden snarest mulig.
Dersom det skjer uforutsette hendelser som er utenfor KS''s kontroll, og som gjør det umulig eller utilrådelig å gjennomføre reisen, kan denne avlyses senere enn 30 dager før avreise.
Ved force majeure, sivil/militær unntakstilstand, naturkatastrofer, streiker m.m. har ikke KS noe erstatningsansvar ved evt. kansellering som følge av dette.
 
Flybillett 
Flybillett mailes i god tid før avreise. Eventuelle kostnader ved å framskaffe tapt flybillett, eller endring av flybillett på grunn av feil informasjon gitt til KS, må dekkes av kunden. 

Kundens kontrollansvar
Det er kundens ansvar å kontrollere at mottatte reisedokumenter er korrekte med hensyn til dato, pris, innhold m.m.
 
Mangler ved turen
Dersom kunden finner mangler ved reisen må dette snarest mulig meddeles reiseleder. Hvis manglene ikke rettes opp på en tilfredsstillende måte, kan kunden ha krav på prisavslag, under forutsetning av at vedkommende informerer om dette underveis. Retten til kompensasjon gjelder ikke hvis det kan dokumenteres at mangelen ikke skyldes KS eller noen av våre stedlige samarbeidspartnere eller at ingen kunne avverge hendelsen. Det samme gjelder ved force majeure, sivil/militær unntakstilstand, naturkatastrofer, streik m.m.
 
Endringer i program
KS tar forbehold om mindre endringer i programmet. Det kan gjelde tidspunkt, valg av spisested etc. Eventuelle endringer skal ikke gå ut over produktets totale kvalitet.
  
Pass
Det er kundens ansvar å sørge for at passet er gyldig i henhold til gjeldende regler. Flere land krever at passet også er gyldig i 6 måneder etter avreise fra Norge. Eventuelle kostnader ved å framskaffe nytt pass og visum må dekkes av kunden. Det anbefales å ta kopi av passet og oppbevare dette separat under reisen. 

Avbestillingsforsikring
Det er kundens ansvar å tegne egen avbestillingsforsikring.
 
Reiseforsikring
Det er kundens ansvar å tegne egen reiseforsikring, med en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke eventuell hjemtransport. Det anbefales å ta kopi av reiseforsikringen og oppbevare denne separat under reisen. På reiser i Europa er det en fordel å ta med seg Europeisk Helsetrygdkort fra ditt trygdekontor. Dette gir deg rett til legebehandling i EØS-land på lik linje med landets egne innbyggere.
 
Vaksinasjoner
Det er kundens ansvar å kontakte vaksinasjonskontor for å få anbefalinger om eventuelle vaksiner. På enkelte destinasjoner vil KS opplyse om evt. spesielle forhold det må tas hensyn til.
 
Bruk av ekstern transport
Dersom KS gjør bruk av tjenestene til transportselskaper (fly, buss, ferje, tog m.m.) gjelder vilkårene til hver enkelt befordrer, og KS påtar seg ikke noe erstatningsansvar ved eventuelle uhell eller skader som måtte oppstå.

Kundens ansvar underveis
KS påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes kundens egen forsømmelse.
 
Kunden må opptre på en måte som ikke er til sjenanse for andre eller skaper sikkerhetsmessige eller andre problemer for de medreisende eller KS. Grovt brudd på dette gir KS rett til å vurdere hjemsendelse for kundens regning.
 
Under sykkelturer må kunden selv ta ansvar for bruk av sikkerhetsutstyr (eksempelvis hjelm og lykter). Kunden plikter å sjekke at sykkelen til enhver tid er i forsvarlig stand og melde fra til reiseleder snarest mulig dersom mangler oppdages. Det er kundens plikt å følge gjeldende trafikkregler og sørge for et inntak av alkohol som ikke påvirker sykkelferdighetene.
 
Reisegarantifondet
Knuts Sykkelreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF).

 

Knuts Sykkelreiser | Lillemyrveien 5 | 4632 Kristiansand | Mobil: 90 12 11 52 | Org.nr.: 986 821 937 MVA | post@knutssykkelreiser.no
AESTON